Aktivera
'Älska
med
livet'

Gratiswebinaret finner du längst ner på sidan.

 Aktivera ditt unika uttryck av kärlek, feminina och maskulina energin, sexualiteten och älska med livet!

 

Vi lever i en tid när vi kan vara FRI – i kärlek, den feminina energin, sexuellt och ekonomiskt. Dock under mina 13 år som multidimensionell guide, har det blivit tydligt att människors begränsAnde definition av kärlek skapar brist i from av sjukdomar, smärtsamma relationer, pengabrist.

Många har omvänt den feminina energin till ett livssugande fängelse.  Att kompromissa sig själv stödjer dig INTE att skapa ett liv där du känner dig fri, fullt uttryckt och levAnde.

Lär dig välja ditt berikAnde flöde framför brist och upptäck friheten av kravlös kärlek i alla dina relationer genom:

KRAFTEN av autentiskt uttryck. Kommunikationen är en helAnde katalysator, men den kan även användas för att skapa mer separation. Lär dig hur du låter det autentiska uttrycket öppna upp ditt fria väsen.

KRAFTEN AV VAL. Vår verklighet reflekterar av våra val. Medvetna eller omedvetna. Utmaningen är att veta vilka val som är beJAkAnde och vilka som är förnekAnde.
BeJAkAnde aktiverar ditt sanna uttryck, vilket öppnar kontakten med livsflödet.
FörnekAnde skapar separation med livsflödet och uttrycks i olika former av brist.

FÖLJ DIN INRE SANNINGSKOMPASS. Du kan bara aktivera ditt sanna uttryck av kärlek, den feminina energin, sexualitet och livssyfte om du AGERAR sant med din inre kompass.

Är du redo att utforska vem du sannerligen är genom att göra val utifrån din unika sanningskompass?

Universell lag

Sanning är lätt och expanderAnde

Följa ditt sanningsflöde gör dig FRI

Att vara sann ditt unika uttryck är KÄRLEK

Från det utrymmet är kravlös kärlek naturligt i dina relationer

 

Det finns inte en väg “gör så här och du kommer att bli lycklig i alla dina dar”
– Det finns bara din UNIKA väg

 

Vi är alla designade i en unik gudomlig andekod. När du utrycker din unika uttryck i relationer, då kommer du att uppleva sann obegränsad kärLek. Problemet är att de flesta människor har glömt kontakten med sin unika andekod och vad som är sant för dem.

 

Hur blev det på detta viset?

fastlås


I flera århundraden har stammen gjorts viktigare än individen i överlevnadssyfte. Dessutom fanns det inte möjlighet att uppleva fritt val på samma sätt som idag. Ingen telefon. Inget internet. Bara att resa till nästa by var ett stort projekt. Att resa till en annan kontinent var ett enormt projekt. Var man född till bonde/smed/sömmerska gick hantverket över till nästa generation. Det var inte lätt att byta yrke. Kvinnor fick inte välja vilken man de ville gifta sig med - och det kom inte på tal om att inte gifta sig. Då behövde man bli nunna eller munk. Var man född fattig/medelklass/rik dog man med stor sannolikhet i samma 'samhällsklass'.

Under dessa årtusenden har det skapats regler, dogmer, paradigm som skolat oss att kompromissa oss för familjens/stammens/landets bästa. Intentionen att tona ner individen genomsyrar idag alla institutioner (religion, andliga principer, skola, samhällsstruktur...) Det gamla paradigmet är stympAnde och stryper skaparkraften.

Andlighet/Religion: Det gamla paradigmets guidande principer handlar om att hjälpa oss att acceptera, stå ut, drömma, hoppas och be om förlåtelse för synden att ha begär (en kvävd önskan om något annat än det som är). Människor strävade efter att vara en 'god' person och att nå himmelriket efter döden.

Sexualitet: Det gamla paradigmet skamlägger sexualiteten. Det är det bästa sättet att stympa människors kraft, eftersom den sexuella kraften är den kraftfullaste skaparkraften.

Pengar: Det gamla paradigmet har skapat många begränsAnde projektioner på pengar. 'Pengar är bara för vissa', 'Pengar är grunden till ondska', 'Pengar gör människor giriga'... Inom andliga kretsar är det dessutom väldigt vanligt att se gratis service som vägen till Gud.

Att försöka vara en ’bra’ kvinna, förälder, partner, medborgare, kollega, företagare, spirituell/religiös person skapar bara mer ’dåliga’ resultat i personernas fysiska liv. Det brukade vara lättare att leva ett komprimerande liv för några år sedan. Idag är det omöjligt. Ett komprimerande liv manifesterar snabbt brist; i form av otillfredsställda relationer, fysiska symtom i kroppen, brist på pengar och fri-tid.

Goda nyheter är att den universella energin har skiftat 180 grader och stödjer nu individer till 100% uttryckAnde, även om det går emot gamla stamregler.

Nu kan vi fritt aktivera 'Älska med livet' genom:
varAnde + görAnde = levAnde och berikAnde liv

 

Är du villig att vara fullständigt ärlig
med dig själv?

Handen på hjärtat. Hur tillfredställAnde är de olika delarna av ditt mänskliga liv just nu?
Svara på en skapa 0-10. 0 betyder icke tillfredställAnde och 10 betyder ett liv du älskar.
susannemeta_1

Om du inte ännu har rikt flöde av:

 • Vital hälsa…
 • Pengar…
 • Frihet med din tid…
 • Kravlös kärlek - Fullständigt fri att vara du i relationer...Samt sexuell lust och tillfredställelse…
 • Upplever en miljö som är stödjAnde...

… då lever du INTE i sanning med din unika gudomliga kod. Dvs de val du gör i livet just nu, är inte sanna med din andeenergi och livsflödet.

Efter min fråga igår om mina tunga ben så blev jag helt darrig och fick ligga på sängen och lyssna på resten. Efteråt kändes det bättre och jag ville gå ut och pröva mina ben på en promenad. Kändes jättebra i benen då! Nu vill jag dela fortsättningen på mina tunga elefantben. Jag testade att ta några enstaka små löpsteg på promenad för några dagar sen. Gick helt ok och gjorde inte speciellt ont efteråt. Igår kväll kände jag en väldig lust att ge mig ut på min slinga i skogen som jag brukade springa förut. Jag tänkte att jag promenerar och testar några löpsteg. Det blev en snabb power walk och jag sprang ca 1 km, totalt 4,5 km. Hela kroppen blev så glad!! Idag känns inte mycket ont alls! Jag längtar redan till nästa gång. Wooohoo! TACK Susanne! Jag älskar redan mina nya ben!

Ulrika Björendahl

JAG BJUDER IN TILL ETT PROGRAM MED INTENTIONEN: Aktivera Älska med livet

Välkommen med på den utforskAnde processen att följa din inre sanningskompass och aktivera älska med livet. I den processen kommer du att möta gamla begränsAnde sanningar, som du omedvetet levt efter. Helt ärligt kan det kännas som att du blir en ‘dålig’ människa när du börjar bejaka och följa din inre kompass (sett utifrån gamla inlärda paradigmet), men konsekvensen av de nya sanna handlingarna skapar ett liv bortom bra – ett liv du älskar.

Det aktiverAnde programmet är kraftfullt för dig, som har välkomnat den andliga sidan av livet, och är redo att förkroppsliga en ny dimension - berikAnde liv i mänsklig form.

Det här är vad vi gör tillsammans

 • Du får direkt tillgång till två inspelade webinar, som gör dig medveten om din unika inre kompass och din unika livsstrategi. Att säga JA till att följa din inre kompass fullt ut katalyserar din transformationsprocess. BegränsAnde mönster gör sig tydliga!
 • Vi möts vid två live aktiverAnde gruppwebinar i månaden (Se beskrivning av dem nedan i det grå fältet). De har syftet att stödja din unika process att bli 100% FRI - Andligt, sexuellt, finansiellt.
 • Du får vara med i en sluten FB grupp. Där du kan uttrycka insikter du får genom att följa din inre kompass, dela utmaningar, fira fram-gång, ta kontakt med andra deltagare och utbyta t e x frågor till er inre kompass. Jag kommer inte att besvara frågor på FB sidan. Det gör jag under livewebinaren.
 • Programmet är en rullande 'aktiverAnde prenumeration'. Du kan avsluta månadsbetalningen när du vill. Jag rekommenderar att du hänger på i ett år. Ett varv runt solen, gör att du medvetet går igenom transformationsprocessen, som alla årstider bjuder in till, samt alla hexagram (Kinesiska I'Ching), som stödjer hela skapelseprocessen över ett år. Du känner dock hur länge programmet agerar katalyserAnde för dig.

Varje aktiverAnde webinar innehåller
tre ingredienser:

Värdet med programmet

Du blir medveten om din inre kompass, med effekten att du vet vilka val som är sanna för dig.

Du kan uttrycka vad du upplever utmanande med att säga JA till dina sanna val och agera i linje med dem.

Du har chansen att be om guidning inom vilket område i livet du önskar (relationer, hälsa, pengar, fritid, föräldraskap, sexualitet..)

Du blir guidad att frige begränsningar som stoppat din fram-gång (evolution) i livet.

Du blir tränad att se vilka handlingar som skiftar din vibration i det fysiska och manifesterar förändringar som berikar.

Du får en multi-dimensionell mentor som är på din andeenergis sida. Våra nära och kära är inte alltid vår bästa hejaklack. De kan t o m medvetet eller omedvetet vilja hålla oss tillbaka.

 

Susanne Billander
- En multi-dimensionell guide

De senaste 15 åren har jag aktiverat 'älska med livet' genom att bejaka det mänskliga livet och låta det bli ett fullt uttryck av mitt unika varAnde. Idag lever jag ett med min unika gudomliga kod och FRI - Som människa, kvinna, företagare, mamma, i kärleksrelationen och i min kropp.
2012 började jag att uttrycka mig fullt ut i mitt företagande och det manifesterade en berikAnde inkomst. Skapelseprocessen, varAnde+ görAnde = berikAnde liv, påverkade alla delar av livet och ledde till stora livsförändringar. Vi flyttade från Sverige till Costa Rica, byggde hus i en ekoby, där jag nu bor med mina barn.
I början av april 2015 knackade den feminina kraften på och jag öppnade dörren. Det blev tydligt att jag förlitat mig mer på min maskulina kraft. Min feminina energi aktiverades och den började älska med min maskulina. Det skiftade igen min upplevelse av livet. Jag lever nu med stöd av HELA livskraften. I det utrymmet mötte jag min man. Att relatera som en överflödande kvinna med en överflödande man, är en gudomlig upplevelse. Bortom måste, borde, behöva bli omtyckt, vara perfekt och överlevnad är livet en kär-lek.

 

 AktiverAnde Prenumeration
Starterbjudande de kommande 7 dagarna:
899 kr/mån (ord.1009 kr)

(Pengarna dras varje månad det datum du anmäler dig. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.)

 

 

 

KatalyserAnde Startpaket:
50 min privatsession med mig +  utbildning (se nedan) + första månadens prenumerationskostnad:
4990 kr (ord. 8990 kr)

(4990 kr dras nu. Fr o m med kommande månad
dras 899 kr/mån, så länge du väljer att vara med i gruppen.)

UTBILDANDE WEBINAR (Cirka 6 timmars utbildning)


FÖRSTA INSPELADE WEBINARET

 • Relationen med universella lagar och den multi-dimensionella manifestationsprocessen.

 • Skillnaden mellan vill och välja.

 • Bli medveten om din inre överlevnadsstrategi och hur den separerar dig från KONTAKTEN med din obegränsade energi.

ANDRA INSPELADE WEBINARET

 • En multi-dimensionell energiskiftande process i syfte att höja vibrationen, vilket lättare friger gamla begränsningar.

 • Aktivera den högsta vibrationen i de frekvenser du separerat dig från, vilket leder till att du blir mer och mer FRI att vara med alla vibrationer och upptäcker kraften i dem.

 • Aktivera hormonella körteltrion i huvudet med hjälp av den friska mänskliga koden, i syfte att uppgradera din mänskliga potential.

TREDJE INSPELADE WEBINARET

 • Bli medveten om dina unika rädslor, som dyker upp varje gång du väljer att gå utanför trygghetszonen för att manifestera en ny upplevelse i den fysiska dimensionen. Jag ger dig lösningen så att du är väl förberedd nästa gång de dyker upp.

 • En andlig fälla och du kliver ur den.

 • Hur du blir medveten om hur dina relationer omedvetet stoppar din fram-gång.Jag skickar ut utbildningen efter att du anmält dig.

   

Det här behöver du säga JA till för att aktivera 'älska med livet'

 

 • Äga att du är skaparen av din upplevelse.

 • Villigheten att släppa vem du tror att du är.

 • Fokusera på utforskAnde.

 • Säga JA till nya handlingar som uttrycker ditt varAnde, vilket skapar en ny berikAnde verklighet.

 • Bli fri med andras projektioner.

 • Tillåta dig gå utanför trygghetszonen och vara obekväm en stund i processen att skapa ditt berikAnde liv.

 

GRATIS WEBINAR

Ta del av ett 'smakprov', genom att lyssna på ett inspelat livewebinar från programmet 'Välj DITT berikande liv'. Varje livewebinar föds ur NuVarAnde, de universella energier och den årstids vi befinner oss i, samt gruppenergin.

 

Skriv in ditt namn och email så skickas det inspelade webinaret direkt till din email.

Jag värdesätter integritet och skickar inte spam