HelAnde Cirkel 

Jag bjuder in till en HelAnde Cirkel med syftet att släppa rustningen och öppna hjärtintelligensen. Den öppenheten aktiverar autentiska auktoriteter, som är och agerar enAnde i sanningens lätthet.

Ett hjärta som känner sig tryggt att vara öppet i relation med den kollektiva energin ÄR av större service för helheten. Det attraherar och skapar det mest äkta och vackraste jordeliv du kan föreställa dig - individuellt och kollektivt.

Cirkeln är en tidlös och galaktisk aktiverAnde portal. Ingen början inget slut, men alltid i gudomlig timing.

Dess effekt är pågående från att du kliver in tills att du väljer att kliva ur.

Sanning, är det berikande för dig att kliva in i cirkeln just nu?

  • Vi möts för två helAnde livetillfällen i månaden via zoom. Livemöten pågår kl.20-21.30 och jag lägger ut datum i FB-gruppen en månad innan. Datum för maj ligger i FB-gruppen.
  • Webinaren börjar med en guidning, som kommer från min förmåga att ha fingret på pulsen i den universella och kollektiva energin, samt gruppfältet. När den har landat öppnar jag för frågor. Varje fråga leder till helAnde gruppguidningar.
  • Varje tillfälle spelas in och läggs upp i FB-gruppen. Du tar del av webinaren när det passar dig.
  • Efter anmälan bjuder jag in alla deltagare till en hemlig Facebook grupp, vilket är ett tryggt sanningsutrymme där du kan: uttrycka vad som triggar dig, fira helAnde ögonblick, dela vilken magisk effekt varje helAnde skapar i ditt liv. Och även möta andra deltagare och spegla dig i likheter och kontraster, inspireras och få feedback på uttryck innan du uttrycker dem utåt.

 HelAnde Cirkel Prenumeration
1000 kr/mån

(Pengarna dras varje månad det datum du anmäler dig. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.)

 

 

 

KatalyserAnde Privatsession:

90 min privatsession: Jag delar ditt högsta uttryck av Autentisk Auktoritet Attraherar och vi skiftar så många blockeringar vi hinner
+ första månaden i helAnde cirkeln gratis
4500 kr (ord. 5990 kr)

(4500 kr dras nu. Fr o m med kommande månad
dras 1000 kr/mån, så länge du väljer att vara med i helAnde cirkeln.)

Individuellt HjärtÖppnAnde Program 

 

Jag bjuder in dig till ett individuellt program med syftet frigöra din unika hjärtessens, genom att göra dig medveten om din unika sexsiffriga låskombination, samt möta och hela såren under varje beskydd. Sex sessioner á 90 minuter. En session i månaden.

BONUS: Sex månader av helAnde cirkeln och deltagande i FB-gruppen

Kostnad: 20,000 (Ordinarie pris: 36,000 kr)
Anmäl dig genom att överföra till mitt Nordeakonto: 3075 0016213 och meddela mig via email:
susannebillander@gmail.com

Kan delbetalas: 3,500 kr/mån i 6 månader (totalt 21,000 kr)

Kan delbetalas: 1750 kr/mån i 12 månader (totalt 21,000 kr)
Privat session varannan månad. Sex månaders cirkel.

HelAnde Webinar
"Sanningens FrigörAnde Vingslag"

Genom att obetingat följa min inre auktoritet skapades ett berikande jordeliv bortom mina drömmar. Innan jag fyllde 40 år upplevde jag att alla mina personliga mål var uppfyllda och jag behövde inte längre jobba för att försörja min livsstil. I det fria utrymmet såg jag att jag hade skapat frihet UTANFÖR den kollektiva energin. Samtidigt insåg jag att jag inte var fri att relatera med den kollektiva energin. Livet visade att det var dags att bli FRI och vara ett enAnde uttryck i den kollektiva energin. Rustningen kring hjärtat behövde släppas och där fanns gamla förtryck att möta, känna och hela. När mitt hjärta upptäckte tryggheten att vara i sin sanna essens föddes kontakten med min uppFyllAnde service. Vi lever nu i en tid där det finns utrymme att påverka den kollektiva energin i sanningens lätthet!

/Susanne Billander