Ett Medvetet Varv Runt Solen

Vägen till rikedom genom att leva ut den
högsta vibrationen av dina
gudomliga gåvor


Är det dags att välja

VarAnde + GörAnde = LevAnde

 i alla delar av ditt liv?

 

Då önskar jag dig välkommen med på ett nytt och unikt mentorprogram, som guidar dig till att bli en gudomlig katalysator för transformation, samt låta dina unika gåvor vara din källa till överflöd.

Jag är så glad att kunna erbjuda denna resa till dig! Detta nya sätt att vara transformation, har utarbetats med mina privata klienter och det har visat sig vara oerhört värdefullt, praktisk och exakt!

En medveten resa runt solen är ett kraftfullt, års långt program, som hjälper dig upptäcka ditt varAnde och hur du är designad att manifestera rikedomen genom görAnde i ditt FYSISKA liv. Intentionen är rikedomen att leva full ut i den MÄNSKLIGA upplevelsen. Ett år runt solen tillåter de fem elementen (vatten, trä, eld, jord, metall) och den universella energin och alla de 64 hexagramen att stödja din manifestation- och evolutionsprocess.

Är detta för dig?

 • Du vet att du är en gudomlig varelse med unika gåvor. Du är en transformations expert; En coach, utbildare eller healer. Du har kompetens inom ditt område och du känner dig levAnde i stunder då du utbildar eller vägleder grupper eller individer till transformation.
 • Du älskar att dela din visdom, hjälpa andra och du brinner för att guida människor till helare liv.
 • Du längtar efter att vara en levAnde katalysator för transformation och skapa överflöd genom att göra både punkt 1 och 2.
 • Du har en önskan om något mer i livet, kanske du vet exakt vad det är - kanske är det bara en gnagande känsla.

 

Jag bjuder in dig på en resa som tar ditt liv, ditt livssyfte och företagAnde  till en ny nivå ...

Mentorprogrammet - Ett medvetet varv runt solen - är skapat för att hjälpa dig förkroppsliga WHOLE LIFE MASTERY och bli en gudomlig katalysator för transformation i familjen/samhället/världen och med klienter.

Du behöver inte en till helande metod - Det är dags för varAnde+GörAnde =LevAnde i alla delar av ditt liv och LEVA transformation på FYSISK nivå - LÄR SOM DU LEVER!

Solens-stråler

Är det dags att låta dina gudomliga gåvor och talanger komma till fullt uttryck i ditt mänskliga liv och bli källan till överflöd?

Min självförverkligande resa har gjort att jag tagit ett kvantumhopp från ett förkroppsligat fem-dimensionellt medvetande till sex-dimensionellt medvetande. Vi alla har tillgång till medvetenhet i alla dimensioner, men få lever sex-dimensionell medvetenhet i det FYSISKA livet. Vad innebär det?
För två år sedan hade jag högt medvetande, men mitt fysiska liv återspeglade inte det. Jag hade en ok inkomst, men för mycket tid då jag inte var i uttryck av mina gåvor. Jag upplevde mig fast hemma med ett barn, ingen att umgås med under dagarna, en situation varken jag eller min sociala son uppskattade. Min enda källa för fri-tid var min partner och ibland mor- och farföräldrar. Jag upplevde inget utrymme för min sanna natur. Dessutom frös jag mycket i Sveriges klimat och jag längtade efter en gemenskap med andra barnfamiljer, som inte jobbade 8-17 varje dag.

En dag gjorde jag ett val att leva överflöd på alla områden i livet.
Det ändrade min verklighet på alla plan!

 • Jag skapade en företagsstruktur, som ledde till en rik inkomst. Inte bara en bra månad då och då, utan en rik inkomst varje månad i 2,5 års tid. Jag arbetar nu så många timmar jag vill jobba - tjugo timmar per vecka och har friheten att jobba varifrån jag önskar.
 • Familjen och jag flyttade från Sverige till Costa Rica, köpte en tomt och byggde ett ekohus i en ekoby - lånefritt!
 • Vi samskapade en medveten skola i ekobyn för barnen.
 • Dricker friskt källvatten och har tillgång till färska ekologiska grönsaker och frukter året om.

Jag har har lärt mig massor av min egen resa till sann rikedom, samt från att vägleda andra. Som deltagare i mentorprogrammet "Ett medvetet varv runt solen", får du exklusiv tillgång till mina evolverande insikter, intuition och guidande till att förkroppsliga ditt unika varAnde.  Att ha förkroppsligat ytterligare en dimension gör att jag kan guida dig med effektivitet.

Du är på rätt plats om du drömmer att...

 • Uttrycka dina gåvor och talanger fullt ut!
 • Leva ett autentiskt liv.
 • Ha ett företag med tjänster, info produkter och program, som medför den rika inkomst, som representerar rikedom för dig.
 • Förmågan att hjälpa fler människor utan att bränna ut dig själv.
 • Relatera med en lyhörd, blomstrande stam av klienter, som följer dig och är beredda att investera.
 • Frihet och flexibilitet med din tid - Alla har 24 timmar på en dag!
 • Kärleksfulla och tillåtAnde relationer med dina nära och kära - där du är fri att vara du.
 • En vital och hälsosam kropp, där du upplever rikedomen av den mänskliga upplevelsen.
 • Bo i en miljö, som berikar din kropp och ande.

Om det inte är din verklighet just kanske du känner dig överväldigad och frustrerad över att..

 • Försöka vara en transformerande agent i världen.
 • Få alla att må bra runt i kring dig.
 • Inte veta hur du ska utveckla din verksamhet.
 • Du upplever att du gör en massa handlingar, men de skapar ingen förändring i den fysiska verkligheten.
 • Kanske känner du dig  t o m fejk p g a att du inte får till ditt liv. Du kan hjälpa andra men inte dig själv.
 • Du får arbeta för hårt för lite pengar och du är trött på att jobba för en timlön, samt instabilt kassaflöde.
 • Att sällan ha extra tid eller pengar att göra roliga saker.

Du vet att det bara kommer att bli svårare om du fortsätter att göra livet på detta sätt.
Du dock är inte ensam!

Jag vet hur DU unikt kan ändra på det!

Jag kan visa DIG vägen att leva ditt sanna jag!

Min gåva är att identifiera människors gudomliga gåvor och talanger, så att de kan använda dem som källa för överflöd. Rikedom handlar inte bara om pengar. Det är även livskraft, arbetsresurser, relationer, tid, miljö ...

SusanneJamaica

Sann rikedom handlar 80% om hur autentisk du är med dig själv i hur du lever livet - i HANDLING.
Att skapa samklang mellan din unika energi och handling är i främsta fokus under resan runt solen. De övriga 20% som skapar sann rikedom, är hur du gör företagAnde; d v s din hemsida, vad du säljer, hur du strukturerar dina sessioner/kurser/program/produkter, marknadsföring och försäljning. Den biten  arbetar vi med privat i vår första session.

Jag har personligen skapat en hög inkomst med en ganska ful hemsida, jag är inte den bästa författaren och har inte betalat för annonsering för att "valla" människor till min hemsida.

De övriga 20% gör en skillnad dock, och vi kommer att hålla ett öga på det också.

MENTORPROGRAMMET INNEHÅLLER

 • Privat uppstart med mig. Under en två timmars session delger jag den energi din ande energi mest är skapad i och din manifestationskod, samt blir klar över vad du SANNERLIGEN vill skapa. Vi strukturerar upp ditt företagAnde så att det är i samklang med din unika kod och din intention. Sessionen spelas in och du får tillgång till en mp3.
 • Fyra utbildande webinar för att överföra multi-dimensionell medvetenhet och helande verktyg för resan runt solen.
 • Två live webinar per månad. De startar utbildande och går över till gruppens frågor och manifestationsprocess. Jag ger transformerande individuell- och gruppcoaching/healing.
 • Mellan tillfällena har du tillgång till stöd från - gruppen och mig - genom en sluten FaceBook sida. Du kan dela din process, svacka som fram-gång, ställa frågor, låta din andeenergi speglas i likheter och kontraster.
 • Möjlighet att ha "master mind" tid med andra gruppdeltagare, som alla är transformationsexperter.
 • Ett virtuellt retreat i workshop stil - Vi fokuserar på att få saker gjorda. 6 maj kl 16-20
 • Information om varje hexagram, när det är aktiverat under året, och hur den energin stödjer din skapelse och evolutionsprocess under 2015. Jag skriver om det i FaceBook gruppen.

Virtuellt utbildningstillfälle # 1 - Grunden till rikedom i hela ditt liv - 26 januari kl. 19

Relationen med universella lagar och multi-dimensionell manifestationsprocess.

Aktivera hormonella körteltrion i huvudet med hjälp av den friska mänskliga koden, i syfte att uppgradera din mänskliga potential.

Bli medveten om din inre överlevnadsstrategi och hur den separerar dig från KONTAKT med din obegränsade energi.

Virtuellt utbildningstillfälle # 2 - Skifta begränsande energi multi-dimensionellt - 3 februari kl.19

Du kan applicera denna multi-dimensionella energiskiftande process för att höja vibrationen i dina nuvarande metoder.

Aktivera den högsta vibrationen i de frekvenser du separerat dig från, vilket leder till att du blir mer och mer fri att vara med alla vibrationer och upptäcker kraften i dem.

Virtuellt utbildningstillfälle # 3 - De fem elementen i manifestationsprocessen - 11 februari kl.19

De fem elementen är de beståndsdelarna som all fysisk materia är skapad av. När du multi-dimensionellt aktiverar dem inom dig - då manifesterar du balanserade och hälsosamma resultat.

Virtuellt utbildningstillfälle # 4 - Dina unika fallgropar - 19 februari kl.19

Bli medveten om dina unika rädslor, som dyker upp varje gång du väljer att gå utanför trygghetszonen för att manifestera en ny upplevelse i den fysiska dimensionen. Jag ger dig lösningen så att du är väl förberedd nästa gång de dyker upp!

Jag lär dig hur du blir medveten om hur dina relationer omedvetet stoppar din fram-gång.

Andliga fällor och du kliver ur dem.

BONUSGÅVOR


- Gäller om du bokar innan 26 januari
 • Naturligt retreat ute i svenska vildmarken med mig och min man Erik. Upptäck din djupa kontakt med naturen. Erik guidar dig att kommunicera med livet genom de fysiska elementen eld/jord/vatten/luft/metall. Erik är en van uppvaknad guide som årligen håller retreat på en plats i vildmarken. Maten lagas över öppen eld. Det finns sovplatser i en kåta eller medtag eget tält om du vill sova i din egen aura. Retreaten är den 3-5 juli, lunch till lunch, i skogen runt Leringtjärnen (Torpshammar). (värde 8,500 kr)
 • Din unika manifestationskod. Överskickad som en pdf. (värde 4500 kr)
 • Webinaret "Bli medveten om din inre kompass" och Webinaret "Bli medveten om din livsstrategi" (värde 1000 kr)

Den medvetna resan runt solen startar
26 januari 2015

 

Vi börjar i det kinesiska nyåret och med årets första hexagram. Då är det lätt att komma i kontakt med din vision och de idéer du vill manifestera under året.

De första 4 veckorna möts vi en gång i veckan för att sätta grunden med utbildande live webinar. Därefter går vi över till två webinar i månaden. De går på olika vardagskvällar för att göra det möjlig för dig att kunna vara med live då och då, om du tex redan har en kväll i veckan redan uppbokad. Du kan skriva in frågor innan och lyssna på inspelningen. Du kommer att få tillgång till vårens datum när utbildningen startar.


Programmet skapat för dig som är..

1. Medveten om att du har gåvor och har en eller flera förmågor som du kan ta betalt för.
2. Öppen för pengar och att ta betalt för dina tjänster.
3. Beslutsam att göra nya handlingar.
4. Villig att vara obekväm i delar av processen.
5. Villig att skifta perceptionen om vem du är.
6. Villig att skifta perceptionen om livet.
7. Villig att skifta perceptionen om andlighet.
8. Redo att leva i KONTAKT med din sanna natur, med människor, med din passion, med din vision. KONTAKT påverkar alla runt i kring dig. KONTAKT läker medvetet och omedvetet. ALLA längtar efter KONTAKT med sin sanna natur!

 

Jag bjuder in till möjligheten att möta mig personligen i en gratis session. Jag kommer inte att kunna prata med alla hundratals som lyssnat på introduktions webinaret. Därför har jag skapat en ansökningsprocess.

Klicka här för att komma till formuläret.

Fyll i formuläret och skicka det till mig. Om jag kontaktar dig, får du tillgång till min bokningskalender. Under gratis konsultationen tar vi tillsammans ska vi ta en närmare titt på ditt liv. Jag kommer att se VARFÖR du inte fått det genombrott som du önskar.

Avsikten för konsultationen är att klargöra din vision för vad levAnde är för dig. Hur ser det ut i den fysiska dimensionen. Vi tar sedan reda på om mentorprogrammet Den medvetna resan runt solen stödjer dig att manifestera livet som en representation av ditt unika Jag, samt bli en attraktiv transformationsexpert,  och låter det du erbjuder bli din källa till överflöd. Programmet innebär en högre investering, men jag erbjuder en avbetalningsplan.

Dessa gratis sessioner kommer att bokas upp snabbt. Fyll i formuläret. Om din ansökan godkänns, då kontaktar jag dig inom 7 arbetsdagar för att boka in din konsultation.

Fyll i din ansökan här

 

Jag har träffat tusentals coacher/healers/utbildare, som lever en verklighet där de har svårt att få klienter, har motstånd att ta betalt, som inte tycker om att marknadsföra och sälja. Vissa är förkrossade att de inte kan överleva på att göra vad de brinner för. Många är fortfarande kvar i en anställning, där brist på pengar inte är deras största upplevda problem. Den djupaste förtvivlan är att de inte får uttrycka sin gåva så mycket som de vill. De vill vara i service, "användas" och uppleva sina gudomliga gåvor i aktion för det högsta bästa.

Efter att ha provat olika kurser och workshops kan jag ärligt säga att Susannes mentorprogram är "out-of-this-world" Helt enkelt BÄST! Omvandlingen jag gick igenom under senaste året har varit djupgående. Det överträffade verkligen mina förväntningar.
Jag hade ingen aning om att jag skulle förvandlas i sådan omfattning.
Jag har insett hur ostämd jag var och hur mina helande tjänster, ekonomi, relationer och energinivå speglade det.
Det kom till den grad att jag kände mig fejk i det jag gjorde. Idag vaknar jag upp med ett leende på läpparna och jag har en tydlig vision för mitt liv!
Susannes kompetens och djupet i energiarbetet förändrar liv. Att vara i hennes närvaro, att vara med de energier, som hon förkroppsligar, påverkade mig mycket starkt och förvandlade mig på så många nivåer.
Jag kan inte tacka Susanne tillräckligt. Det var en riktig välsignelse att ha henne som mentor. Det den bästa investeringen jag gjort i mitt liv hittills!
Jag skulle rekommendera detta program till alla som på allvar vill leva ett levAnde liv, i linje med sin unika energi! Magdalena Szpilka
Jag har gjort en utvecklingsresa tillsammans med Susanne Billander och jag är djupt imponerad över hennes tydlighet i kommunikation, både lyssnade och talande, samt hennes säkerhet att “hitta” mina omedvetna begränsningar och hinder samt mina förmågor och talanger. Det har hänt flera “magiska” saker i mitt företagande efter att jag påbörjat denna process och jag känner mig mera medveten och kraftfull inför framtida val. Oro är borta och det gör att jag kan ge uppmärksamhet på det som är viktigt och meningsfullt för mig och de större sammanhang som jag känner att jag kliver in mer och mer i. Jag har ett större flöde i mitt företagande, jag känner större lätthet och glädje. Om jag bara få välja ett ord i vad arbetet med Susanne har givit mig så här det FRIHET. Jag känner mig så mycket mera fri i att VARA jag och det expanderar jag inuti och utanpå. Lena Palmér
“Susanne är helt otrolig, det kände jag redan vid en första session och tog därför beslutet att gå vidare med ett individuellt program, innehållande åtta sessioner. 
Jag kände mig väldigt trygg och vägledd i den struktur Susanne skapade. Jag har lätt blivit skeptisk i liknande situationer tidigare men här kunde jag helt överlåta mig till processen. Susanne skapade en odömande atmosfär vilket gjorde att jag kände att jag hade mycket utrymme att visa allt av mig själv och känna mig bekväm med saker jag inte vågat titta in på tidigare. Syftet med programmet var att jag skulle starta mitt eget företag, det kom att bli en längre process än vad jag trott, då mycket olika typer av blockeringar låg i vägen för att jag skulle kunna ta steget fullt ut. Dock kan jag nu i efterhand se att processen, med tanke på det som låg i vägen, gick förvånansvärt snabbt. Susanne hjälpte mig att titta på många viktiga aspekter av mitt liv och med hennes vägledning blev det tydligt vart jag behövde göra mig fri. Jag fick erfara att ett problem i det yttre kunde ha många olika orsaker och rötter i mitt inre. Mycket behövde släppas. Jag märkte alltid omgående efter en session effekten av det vi jobbat på genom att uppleva nya typer av möten och utmaningar. Dock är det i det långa loppet, nu lite drygt ett år efter att jag påbörjade resan, som jag ser de stora förändringarna. Jag har blivit mycket mer förankrad och trygg, vågar uttrycka mig själv med större själv-respekt och utan att desperat söka efter bekräftelse utifrån. Jag känner en stor kärlek för andra människor, tidigare var jag väldigt rädd och på många sätt avstängd i relationer och relaterade mycket utifrån mitt mind. Detta sammantaget betyder nu att jag vågat ta steget att satsa på mitt företag och möjligheterna ramlar bokstavligen in. Jag känner mig trygg i mina gåvor och trygg med att livet guidar mig steg för steg. Tack Susanne för din storhet och att du hjälpt mig att se min. Abundant betyder överflöd och det är precis vad jag upplever just nu. Det roliga är att jag trodde att abundant betydde oberoende… och det är också vad jag har öppnat upp för i mina relationer, alltså ett oberoende som innebär att jag vågar vara mig själv utan andras godkännande… 
 
Caroline Edgren - CEE Coach & Massör

Fem vanliga anledningar till varför du kan få motstånd till denna kraftfulla resa runt solen.

 

Motstånd # 1: "Jag har inte råd att delta i ett exklusivt mentorprogram. Jag har bara precis tillräckligt för att betala mina räkningar just nu".

Min Svar: Jag brukade ha en ganska vanlig svensk inkomst. Det har förändrats rejält. I november 2014 hade jag samma inkomst, som jag brukade ha som årsinkomst för några år sedan. Det skedde en månad då jag fokuserade två veckor på en fasteprocess och tog ledigt för att vara med mig själv.

Min fram-gång skedde inte med tur. Det hände genom att jag valde det och tog hjälp av bra mentorer längs vägen. Det var inte lätt att betala 18.000 dollar för mentorskap. Men jag visste att om jag inte valde det skulle jag ha förlorat pengar på att stanna inom mina gränser.

 

Motstånd # 2: "Det här mentorprogrammet kommer att ta för mycket tid -jag hinner inte med mig just nu med alla åtaganden!"

Min Svar: Du kanske arbetar med enskilda klienter, eller fortfarande har en anställning och gör din sanna gåva som en hobby. Alla har vi 24 h per dag. De som tjänar mer pengar än medel arbetar inte för timpenning. Du kan skapa mer tid genom att lära dig att paketera dina gåvor och tjänster. Det finns bra trick för att skapa en rik inkomst även när du tar semester!

Motstånd # 3: "Jag har svårt att engagera och följa igenom med företagsbiten. Jag vill bara göra det jag älskar (skriva, undervisa, arbeta med kunder) Jag gillar inte marknadsföring, sälj och affärsutveckling..."

Mitt svar: Du är inte ensam och det är en fälla för många andliga människor i världen. Marknadsföring och försäljning är till och med en färdighet som ofta fördöms. Jag lovar dig, när jag lär dig hur du gör det på ditt unika sätt - och lever resultatet av det - Då kommer de att bli dina bästa vänner också!
Motstånd # 4: "Jag har lagt en massa pengar på att lära mig olika healing-/ transformation-/ coachningverktyg, varför ska jag spendera mer?

Mitt svar: Att lära sig olika metoder är annorlunda än att faktiskt leva ett självförverkligat liv. Att lära sig ett verktyg känns mycket säkrare, vissa till och med gömmer sig bakom det. Om det kändes säkert att vara den du verkligen är, då skulle du redan uttrycka det fullt ut. Detta mentorprogram är ett val att skapa ett liv som en representation av ditt unika jag och upptäcka vilken läkande effekt det har på hela ditt och andras liv.

 

Motstånd # 5: "Min familj /partner /samhället  stödjer inte mig att leva ut den jag verkligen är ..

Mitt svar: Naturligtvis inte! Det triggar dem när du plötsligt skapar mer pengar genom att göra det du älskar och har friheten att göra vad du vill när du vill! Om du väntar på andras JA, då ber jag dig att ta en närmare titt på deras liv. Det liv de lever är det du faktiskt säger ja till. Ofta är inte det allt för attraktivt.