META-Medicin Practitioner Utbildning

 

Efter en avslutad META-Medicin - Steg 1 kurs har du en grundläggande förståelse för hur man utför en META-Analys. Certifieringsutbildningen expanderar och fördjupar dessa kunskaper. Utbildningen tar deltagaren från medvetenhet om META-Medicin principerna till färdigheten att applicera dem på sig själv och andra.

Certifieringsutbildningen omfattar:

 • Elva nedladdningsbara lektioner i MP4 format (video) .
 • Manual, Uppslagsverk och PowerPoints.
 • Susannes guidande stöd via livewebinar under ett år. Du kan ställa Susanne frågor och vi gör META-Analyser en gång per månad.
 • Teoretisk- och praktisk exam ger en certifiering som META-Health Practitioner vid avslutad kurs. (Mer info om det nedan)

Din META-Medicin Master Utbildare

Susanne Billander är en av världens första IMMA Certifierade Master META-Health Practitioner och utbildare.

Susanne personliga och professionella intresse för hälsa, andlighet och transformation startade år 2000. Hennes naturliga talang för att förstå processen bakom processen av en metod, och att dansa mellan olika system, så att varje modell blir en del av en större helhet, gör inlärningen med henne till en mycket expanderad upplevelse. Hon har en förmåga att presentera komplex information på ett enkelt sätt. Susanne blandar hennes gåva att utbilda med sin entreprenörsanda, som inspirerar healers att komma ut ur sin gömma och vila kraftfullt i deras sanna uttryck.

Susanne har utbildat META-Medicin sedan 2004. Hennes unika metod för hälsa och utveckling integrerar olika metoder och arbetar på multi-dimensionella nivåer.


Kursinnehåll

Webinar 1 - Introduktion:

 • META-Medicinens filosofi
 • META-Analys processen på en mer detaljerad nivå.
 • Hitta traumatiska händelser och känslomässiga mönster som föregick sjukdom.
 • Lär dig hur man känner igen och använder de två faserna och hur man kan återskapa balansen.

Webinar 2 - Triggers:

 • De olika sinnena och hur du identifierar triggers i ögonrörselser.
 • Hur identifieras triggers bakom fysiska symtom genom att observera ögonrörelserna.

Webinar 3 - Fördjupad terapiplanering:

 • Lär dig att skapa effektiva multidimensionella META-terapiplaner. Denna process är kraftfull och gör att klienten inser att de har kontroll över sin hälsa, vilket genererar en HelAnde kraft.
 • Klienterna upptäcker hur förändringarna de beslutar sig för stärker tron på deras egen självläkande förmåga.

Webinar 4 - Organ och deras betydelser:

 • Många organ i kroppen består av flera vävnadstyper, som påverkas av olika embryologiska faser och olika hjärnlager. Denna revolutionerade information ger META-Health Practitioners en mycket detaljerad förståelse av hjärnan, vilket gör att de kan identifiera den specifika konflikten bakom olika symptom i samma organ.
 • Genomgång av hjärnstammens organ
 • Genomgång av lillhjärnans organ

Webinar 5 - Storhjärnmärgen

 • Skelettet
 • Vissa hormonkörtlar

Webinar 6 - Storhjärnbarken

 • Introduktion av en ny lag som styr storhjärnbarken - maskulina och feminina reaktioner.
 • I META-Medicin kallas fler än en konflikt "konstellationer". Det är kroppens sätt att balansera storhjärnbarken och de skapar ett mer "psykotiskt" uttryck än fysiskt.

Webinar 7 - Konstellationer

 • Genomgång av olika typer av konstellationer: Ångest, bipolär, aggressiv mani, astma, anorexi, depression och bulimi och andra "komplexa" hälsofrågor har fler involverade konflikter, och därmed flera reläer i hjärnan som är under stress.
 • Lär dig hur du identifierar de olika konflikterna i en konstellation och i vilken ordning du behöver frigöra dem.

Webinar 8 - Sensoriska - och Motoriskabarken

 • Processen bakom parkinson, MS, huden och hyperkänslighet.

Webinar 9 - Identifieringsprocess av begränsAnde valda sanningar

 • Om en klient inte har några fysiskt symptom, kan du använda denna identifieringsprocess för att komma i kontakt med begränsAnde valda sanningar bakom livets stressfaktorer.
 • Den processen gör att du snabbt identifierar valda sanningar, känslor och beteenden bakom ett problem.
 • Proccessen gör klienter medvetna om konflikten, samt associerar sig in i den på samma gång, vilket är grunden till att helAnde kan ske.

Webinar 10 - Hormonsystemet

 • Om ett hormon är i obalans skapar det obalans i andra hormonkörtlar.
 • Genomgång av alla hormonkörtlar, samt de konflikter som triggar igång obalanser i var och en.
 • Högre och lägre uttrycket av varje endokrinkörtel.

Webinar 11 - Multi-Dimensionell Healingprocess

 • Info om dimensionerna 1-6.
 • Hur du coachar personer till helAnde multi-dimensionella skiften.

Meta Forum

När någon har frågor och behöver hjälp med klientfall, då anordnar jag live webinar.

 

FaceBook grupp

Du blir medlem i en hemlig Facebook grupp där alla som studerar Practitioner utbildningen kan ställa frågor till resterande deltagare och dela klientfall (utan specifika person uppgifter) för att få värdefull input för läkningsprocesser.

 

Certifiering

Avslutad kurs + 10 inlämnade caser, godkänt teoretiskt prov , godkänt praktiskt prov innebär META-Health Practitioner Certificate of completion.
* Teoretisk exam innebär att du får frågorna skickade till dig via email. Du kan använda allt kursmaterial som hjälp att besvara frågorna.
* Praktisk exam innebär att Susanne lyssnar in på en META-Analys och skapandet av en multidimensionell terapiplan genom Skype.

 

BONUS 1 - Inspelad utbildning

Meta-Health and the Five elements. Inspelat på engelska. Fem utbildande webinar, ett om varje element, samt fem Q&A webinar med helAnde guidningar.
Läs mer om innehållet i den utbildningen här: http://www.metamedicine.se/5-elements/

 

Pris

KOSTNAD:  19,000 kr

Betala nu med visa/mastercard eller paypal nedan.

Önskas delbetalningar går det också bra.

Fyra delbetalningar på 5000 kr, en betalning per månad. Det blir 20,000 kr totalt.

Du ansvarar för att pengar finns på ditt konto vid varje dragning.

Frågor om utbildningen?

Kontakta: Susanne Billander - susanne@metamedicine.se