META-Medicin Practitioner Utbildning

 

Efter en avslutad META-Medicin -- Steg 1 kurs, har du en grundläggande förståelse för hur man utför en META Analys. Certifieringsutbildningen expanderar och fördjupar dessa kunskaper. Utbildningen tar deltagaren från medvetenhet om META-Medicin principerna till färdigheten att använda dem, med sig själv och andra.

 • Få en fördjupad förståelse av den emotionella och biologiska betydelsen av organ och hälsofrågor.
 • Använd din diagnos som en integrerad del av din hälsa, terapi eller personlig utveckling praxis
 • Förstå den biologiska betydelsen av psykologiska frågor. Det är något som har varit helt utelämnat i traditionella metoder för psykoterapi och traditionell medicin. META-Medicin bygger på unik vetenskap, som ger en detaljerad förståelse av de underliggande mönstren, och hur vi kan använda coaching och/eller terapi för att hjälpa till att lösa på multi-dimensionella nivåer.

Certifieringsutbildningen omfattar:

 • Manual, Uppslagsverk och PowerPoints.
 • 11 inspelade, nedladdningsbara lektioner.
 • Susannes guidande stöd via iivewebinar i ett år. Vi  möts en gång per månad för Q & A och META-Analyser.
 • Ett års medlemskap IMMA (International META-Health Association) med tillhörande online-databas, webinar och stödmaterial.
 • Exam: META-Health Practitioner teoretisk- och praktisk.
 • Certifiering som META-Health Practitioner vid avslutad kurs.

Din META-Medicin Master Utbildare

Susanne Billander är en av världens första IMMA Certifierade Master META-Health Practitioner och utbildare.

Susanne personliga och professionella intresse för hälsa, andlighet och transformation startade år 2000. Hennes naturliga talang för att förstå processen bakom processen av en metod, och att dansa mellan olika system, så att varje modell blir en del av en större helhet, gör inlärningen med henne till en mycket expanderat upplevelse. Hon har en förmåga att presentera komplex information på ett enkelt sätt. Susanne blandar hennes gåva att utbilda med med sin entreprenörsanda, som inspirerar healers att komma ut ur sin gömma och vila kraftfullt i deras sanna uttryck.

Susanne har utbildat META-Medicin sedan 2004. Hennes unika metod för hälsa och utveckling integrerar olika metoder och arbetar på multi-dimensionella nivåer.

 

Vem är den ackrediterande organisationen?

Den ideella Internationell META-Health Association (IMMA) styr standard och kvalitet av certifierings utbildningen och ansvarar för ackreditering och certifiering av alla META-Health Practitioners och META Trainer’s världen över.

IMMAs mission är: Transformation av medicin och vård till en integrerad och holistisk konst och vetenskap, för att främja fysisk, känslomässig, mental, andlig och social hälsa.

Detta är kursinnehållet

Inspelade webinar:

1. Introduktion

 • META-Medicinens filosofi
 • Diagnosprocess på mer detaljerad nivå
 • Hitta traumatiska händelser och känslomässiga mönster som föregick sjukdom
 • Lär dig hur man känner igen och använder de två faserna och hur man kan  återskapa balansen.2. Triggers
 • De olika sinnena och ögonrörselser
 • Hur identifieras Triggers och hur arbetet sker med externa triggers och de invanda neurologiska spåren.

3. Terapiplanering

 • Lär dig att skapa effektiva META-terapiplaner
 • Denna process är kraftfull och gör att klienten inser att de har kontroll över sina hälsofrågor och att återhämtning och läkning är deras ansvar. Klienterna upptäcker hur förändringarna de beslutar sig för, permanent stärker detta deras tro på sin egen självläkande förmåga.'

4. Organ och deras betydelser

 • Många organ i kroppen består av flera vävnadstyper, som påverkas av olika embryologiska faser och anslutning till olika hjärnlager. Denna information är revolutionerande och eftersom det ger en META Health Practitioner en mycket detaljerad förståelse av hjärnan, samt hjälpa till att bestämma den bakomliggande konflikten bakom en hälsofråga.
 • Hjärnstammen
 • Lillhjärnan

5. Storhjärnmärgen

 • Skelett och vissa hormonkörtlar

6. Storhjärnbarken

 • Introduktion av en ny lag - Maskulina och feminina reaktioner.
 • Komplexa hälsofrågor i META-Medicin kallas konstellationer. Våra olika personligheter och beteenden har alla ett ursprung i hjärnan

7. Fler konstellationer

 •  Olika typer av ångest, bipolär sjukdom, aggressiv mani, astma, anorexi, depression och bulimi, Parkinsons sjukdom, multipel skleros och andra "komplex" hälsofrågor har  fler involverade konflikter, och därmed flera reläer i hjärnan som är under stress.

8. Sensoriska- och Motoriska Barken

 • Parkinsons sjukdom, multipel skleros m.m

9. En emotionell/valda sanningar identifieringsprocess 

 • Lär en avancerad process, som fungerar med alla presenterade problem. Om en klient inte har några fysiskt symptom, kan du använda denna process för att komma in i djupare betydelser bakom livets stressfaktorer. Den process gör att du snabbt identifierar valda sanningar, känslor och beteenden bakom ett problem, och att använda denna information för att gå rakt in i behandling.

10. Hormonsystemet

11. Multi-Dimensionell Healing Process

Meta Forum

En gång i månaden har du chansen att ställa frågor och jag gör demo på analysprocessen. Datum och tid läggs upp en månad i förväg på en hemlig FaceBook sida. Alla spelas in så att du kan lyssna när du vill. Du kan skicka in frågor innan livewebinaret.

FaceBook grupp

Du blir medlem i en hemlig Facebook grupp där alla som studerar Practitioner utbildningen kan ställa frågor till resterande deltagare och dela klientfall (utan specifika person uppgifter) för att få värdefull input för läkningsprocesser.

Certifiering

Avslutad kurs + 10 inlämnade caser, godkänt teoretiskt prov, godkänt praktiskt prov innebär International META-Health Practitioner Certificate.

BONUS utbildning

Meta-Health and the Five elements. Inspelat på engelska. Fem utbildande webinar, ett om varje element, samt fem Q&A webinar med helAnde guidningar.
Läs mer om innehållet i den utbildningen här: http://www.metamedicine.se/5-elements/

Utbildningen kostar:

19,000 kr

Betala nu med visa/mastercard eller paypal nedan.

Önskas delbetalningar går det också bra.

Fyra delbetalningar på 5000 kr, en betalning per månad. Det blir 20,000 kr totalt.

Du ansvarar för att pengar finns på ditt konto vid varje dragning.

Frågor om utbildningen?

Kontakta: Susanne Billander - susanne@metamedicine.se

 

Vad är ett webinar?

Lär och inspireras från valfri plats. Ring in via skype (gratis telefoni www.skype.se). Du får möjlighet att ställa frågor,  diskutera och du kan bli guidad precis som om vi träffades i levande form. När du anmäler din plats får du ett email med inloggningsuppgifter till webinaret och instruktioner hur du använder skype för att ringa in. Kan du inte vara med live, då kan du lätt lyssna in efter webinaret på inspelningen, samt ladda ner den som en MP3 för att kunna repetera i framtiden.