PLANETERNA BERÄTTAR
DITT UNIKA UTTRYCK

Välkommen att lära dig hur du läser det unika uttrycket genom planeterna i Human Design kartan!

 

Planeterna, samt de gater och linjer, som befinner sig i dem, berättar personers unika uttryck. Lär dig läsa det i din och andras Human Design karta. Låt oss även ta Human Design till nästa nivå - ett levAnde tarotkort, i varje ögonblick, som överför aktiverAnde transformation!

 


Du lär dig förmågan att läsa:

 • Inkarnationskorset, vilket är 70% av livsuttrycket.
 • Vilka energier som motiverar livsuttrycket.
 • Generationstemat
 • Vilka energier som är viktigast att omvandla för att öppna upp livsuttrycket.
 • Energin du får tillgång till efter att du bemästrat utmaningen.
 • Det unika kommunikationsuttrycket.
 • Det unika feminina uttrycket.
 • Det unika maskulina uttrycket
 • Huvudtemat under de första 38-42 åren.
 • Huvudtemat efter 38-42.


Utbildningen innehåller:

 • Fyra webinar på engelska, två i månaden från och med 8/1 kl.20. Jag lär ut hur du läser det unika uttrycket genom planeterna. Alla lektioner spelas in.
 • I mars byter vi språk till svenska. Vi möts i två webinar där jag besvarar frågor och gör demos av olika miniläsningar, för alla deltagare.
 • Från och med 8 januari öppnar jag en FB grupp för er svenskar, där ni kan dela era Human Design kartor och dela insikter. Efter jag har delat hur ni kan använda Human Design kartan som ett tarotkort, då kan ni öva upp färdigheten genom att göra läsningar för andra deltagare i gruppen. Den kommer att vara aktiv t o m 11 augusti. Det är en plats att diskutera Human Design på djupet. Din aktiverande resa och eventuellt dina klienters.
 • Den 8 januari får du tillgång till alla hexagram jag har skrivit om sedan den 11 augusti 2017 och de kommande, som jag skriver om när de är aktiverade på vår resa runt solen (skrivna på engelska). Jag skriver info om varje hexagram och bjuder in till en aktivering. De lägger jag upp på FB gruppen, som fortsätter att vara levande t o m 11 aug 2018. Efter den 11 aug skapar jag en pdf fil med alla hexagrammen. Dessa aktiveringar kan du använda på varje resa runt solen, då de stödjer din skapelse- och evolutionsprocess.
 • Den 8 januari får du ett dokument med en kort förklaring om alla gater - på svenska! I ordningen 1-64.

BONUS

 • Lär dig använda Human Design kartan som ett tarotkort och känna in vilken transmission som kommer igenom i stunden och låta den bli aktiverAnde. Ett utbildande webinar i april. Delar datum i FB gruppen, som startar 8 jan.

  Utbildningen kostar: 6000 kr
  Specialerbjudande t o m 11/12: 4500 kr

   

  Delbetalning är möjlig. Betala 1600 kr/mån i tre månader (Totalt 4800 kr)

  (1600 kr dras direkt. Du ansvarar att pengar finns på kontot när nästa dragning görs de kommande två månaderna, samma datum som du anmäler dig.)